Lukáš Juříček
Author

Lukáš Juříček

Produktový inženýr IDEA StatiCa


Další články od tohoto autora

Rotational stiffness – the direct stiffness approach
Verification of longitudinal bracing
Coupling Beams and IDEA StatiCa
Požární odolnost
Metody a posudky požární odolnosti konstrukcí
Moderní konstrukce vs. otvory v nosnících
Moderní konstrukce vs. otvory v nosnících

Další webináře od tohoto autora

Baumanova metoda pro návrh nejen šikmých desek v praxi
Baumanova metoda pro návrh nejen šikmých desek v praxi
Co je nového v IDEA StatiCa 23.1
Co je nového v IDEA StatiCa 23.1
Co je nového v IDEA StatiCa 23.0
Co je nového v IDEA StatiCa 23.0
Jak navrhnout a posoudit převázku pilot
Jak navrhnout a posoudit převázku pilot
Co je nového v IDEA StatiCa 22.1
Jak posoudit stěnový nosník
Jak posoudit stěnový nosník
Posouzení stěn a stěnových nosníků
Předpjatý vazník s otvory v IDEA StatiCa Detail
Jak jednoduše navrhnout předpjatý vazník s otvory?
Co je nového v IDEA StatiCa 21.1
Co je nového v IDEA StatiCa 21.1
Stabilitní analýza obloukových prvků
Stabilitní analýza obloukových prvků
BIM link workflows between RFEM/RSTAB and IDEA StatiCa
Effective BIM workflows between RSTAB & RFEM and IDEA StatiCa
Železobetonový nebo předpjatý nosník?
Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků
Letní webináře – Nejlepší přístup pro návrh předpjatého vazníku
Letní webináře – Nejlepší přístup pro návrh předpjatého vazníku
Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu
Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu
Fire resistance check of concrete structures
Midas Civil – Jak předpínat deskostěny
Co je nového v IDEA StatiCa 10.1
Co je nového v IDEA StatiCa 10.1
Cast in situ wall – Ruzomberok (Slovakia)
Monolitická stěna – Ružomberok
What is coming in IDEA StatiCa 10.0
Co je nového v IDEA StatiCa 10.0
Co je nového v IDEA StatiCa 10.0
BIM – Design and code-check of beams created in SCIA Engineer
BIM – Design and code-check of beams created in SCIA Engineer
BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer
What is coming in IDEA StatiCa 9.1 for Concrete
What is coming in IDEA StatiCa 9.1 for Concrete
Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail
Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail
Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2
Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2
Co je nového v IDEA StatiCa 9.1 Concrete
Co je nového v IDEA StatiCa 9.1 Concrete
Midas Civil – Fáze výstavby
Midas Civil – Fáze výstavby
Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference
Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference
Design and code check of a pylon and indirectly supported corbel
Design and code check of a pylon and indirectly supported corbel
Vyztužení a posudek pylonu v Madridu a nepřímé uložení konzoly nosníku
Vyztužení a posudek pylonu v Madridu a nepřímé uložení konzoly nosníku
What is new in IDEA StatiCa 8.2 for Concrete
What is new in IDEA StatiCa 8.2 for Concrete