Midas Civil – Fáze výstavby

    Datum webináře:

  • 2018-05-23T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak vytvářet a používat skupiny (Groups) pro fáze výstavby
  • Jak nastavit fázovaný průřez v průběhu výstavby
  • Nastavení pro zohlednění nahodilých zatížení v kterékoliv z fází výstavby
  • Použití „Additional steps“ pro předpínání kabelů
  • Veškerá nastavení analýzy fázované výstavby s vysvětlením důsledků na výsledky (Erection loads, průřezové charakteristiky, …)
  • Interpretace výsledků jednotlivých fází výstavby a ztrát na kabelech
  • Vytvoření kombinací 6.10 a/b

Přednášející

Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Žádná konstrukce nevzniká najednou. To je důvod, proč je nutné modelovat konstrukce tak, jak doopravdy vznikají.

Během webináře si představíme fáze výstavby pro jednotrámovou mostní konstrukci o třech polích, která je celá betonovaná na pevné skruži. Vysvětlíme si vše potřebné k úspěšnému zadání konstrukce včetně výsledků a podrobností analýzy TDA.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Nahrávka z webináře