Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2

Datum webináře: 24.10.2018

Obsah webináře

  • Rozdíl mezi pojmy jako „Transverse lane optimization“ vs „Moving load optimization“
  • Rozdíl zadání roznosu zatížení přes nosník či příčníky
  • Zadání dopravních pruhů na šikmý most
  • Jak zadat sestavu zatížení gr1 a gr5
  • Jak zadat model zatížení pro únavu
  • Jak zadat model pro zvláštní vozidlo pro rychlostní komunikace
  • Vysvětlení zatěžovacího efektu „Combined“ vs „Independent“
  • Interpretace výsledků
  • Co jsou a jak zobrazit tzv. Concurrent forces pro nosníky a desky
  • Vytvoření kombinací 6.10a a 6.10b

Přednášející

Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Všechny mostní konstrukce musí kromě stálého zatížení bezpečně přenést také proměnné složky zatížení, kam patří i zatížení dopravou. Díky Vaší zpětné vazbě jsme shromáždili spoustu otázek, na které vám na webináři odpovíme.

Zejména u mostů středních a malých rozpětí má zatížení dopravou významný vliv na celkové účinky zatížení a je potřeba ho správně namodelovat a vyhodnotit kritické vnitřní síly. 

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Nahrávka z webináře