Jak navrhnout a posoudit převázku pilot

    Datum webináře:

  • 2023-03-07T12:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak namodelovat převázku
  • Jak zvolit okrajové podmínky 
  • Jak aplikovat zatížení
  • Návrh vyztužení
  • Interpretace výsledků - napětí, trhliny a průhyby

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Piloty jsou typické prvky hlubinného zakládání staveb. Používají se zejména u vícepodlažních budov, mostů nebo pro základy technologických zařízení. Důležitou součástí tohoto typu založení je i převázka pilot, která roznáší zatížení z horní stavby do jednotlivých pilot.

Běžně používané metody pro posuzování převázek, například metoda vzpěra-táhlo, má několik zásadních omezení. Zejména chybějící posouzení šířky trhlin může negativně ovlivnit životnost tohoto kritického prvku. Metoda CSFM (Compatible Stress Field Method), která je implementována v aplikaci IDEA StatiCa Detail dává inženýrům přesnější výsledky a zahrnuje všechny posudky na mezní stavy únosnosti i použitelnosti, které jsou vyžadovány normou.

Na webináři uvidíte, jak řešit převázku pilot v případě ocelového nebo železobetonového monolitického sloupu. Cílem webináře je ukázat, jak postupovat při modelování geometrie a kotvení, jak převzít a zadat zatížení z MKP globálního modelu. Dále si vysvětlíme možnosti zadání okrajových podmínek a vyztužení. Na závěr uvidíte prezentaci výsledků se všemi normovými posudky, včetně posouzení napětí, trhlin a průhybů

Chcete-li se dozvědět více o aplikaci IDEA StatiCa Detail, podívejte se na proběhlé webináře:

V Centru podpory podpory naleznete návody nebo teoretický manuál.

Záznam webináře