Železobetonový nebo předpjatý nosník?

Datum webináře: 11.05.2021

Obsah webináře

  • Export modelu ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa BIM
  • Posouzení železobetonového nosníku s náběhy
  • Návrh předem předpjatých lan v modulu Tendon 
  • Lineární elastické napětí na lanech
  • Jak vytvořit kombinace
  • Interpretace výsledků v RCS

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Mnozí z vás už jistě někdy řešili, jak se vypořádat s návrhem železobetonového nosníku, když posudek nevyhovuje a přitom není možné změnit tvar nebo rozměry průřezu. Na našem webináři si ukážeme, jak jednoduše upravit nosník exportovaný ze SCIA Engineer na předpjatý a posoudit ho dle normy.

Začneme exportem konstrukce přes XML soubor a jeho načtením do aplikace BIM. Posléze posoudíme nosník s náběhy jako železobetonový. Jelikož průřez není schopen přenést zatížení, použijeme export z aplikace BIM do aplikace Beam a nosník předepneme pomocí modulu Tendon.  

V aplikaci Beam se nám  automaticky vytvoří nové kombinaci zatížení s vlivem předpětí. Spustíme časově závislou analýzu, kde získáme vnitřní síly i s vlivem reologie. Posoudíme vyztužený a předpjatý nosník dle Eurokódu spolu s podrobnými výsledky v kritických řezech nosníku.

Interakce na přepjatém průřezu

Interakce na ŽB průřezu

Záznam webináře

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.