Železobetonový nebo předpjatý nosník?

Datum webináře: 11.05.2021

Obsah webináře

  • Export modelu ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa BIM
  • Posouzení železobetonového nosníku s náběhy
  • Návrh předem předpjatých lan v modulu Tendon 
  • Lineární elastické napětí na lanech
  • Jak vytvořit kombinace
  • Interpretace výsledků v RCS

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Petra Komárková
Petra Komárková Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Mnozí z vás už jistě někdy řešili, jak se vypořádat s návrhem železobetonového nosníku, když posudek nevyhovuje a přitom není možné změnit tvar nebo rozměry průřezu. Na našem webináři si ukážeme, jak jednoduše upravit nosník exportovaný ze SCIA Engineer na předpjatý a posoudit ho dle normy.

Začneme exportem konstrukce přes XML soubor a jeho načtením do aplikace BIM. Posléze posoudíme nosník s náběhy jako železobetonový. Jelikož průřez není schopen přenést zatížení, použijeme export z aplikace BIM do aplikace Beam a nosník předepneme pomocí modulu Tendon.  

V aplikaci Beam se nám  automaticky vytvoří nové kombinaci zatížení s vlivem předpětí. Spustíme časově závislou analýzu, kde získáme vnitřní síly i s vlivem reologie. Posoudíme vyztužený a předpjatý nosník dle Eurokódu spolu s podrobnými výsledky v kritických řezech nosníku.

Interakce na přepjatém průřezu

Interakce na ŽB průřezu

Záznam webináře