NAVRHNĚTE JAKÝKOLIV OCELOVÝ PRVEK

Report podle předpisu pro prvky s libovolnou geometrií a zatížením.

NAVRHNĚTE JAKÝKOLIV OCELOVÝ PRVEK

Navrhněte a posuďte kritické prvky vašich projektů - průvlaky, vaznice, sloupy, rámy, atd. pomocí aplikace IDEA StatiCa Member. Proveďte rychlou a přesnou analýzu jejich odezvy na zatížení, stabilitní výpočty, posouzení na vzpěr a to vše bez přílišných zjednodušení.

PODÍVEJTE SE NA VZOROVÝ POSUDEK

UŽ ŽÁDNÉ ODHADY VZPĚRNÝCH DÉLEK A TUHOSTI PŘÍPOJŮ

Díky snadno ovladatelné a interaktivní aplikaci můžete provádět pokročilou analýzu prvků a konstrukcí. Prostorový výpočtový model je sestaven s deskostěnových prvků, včetně detailního CBFEM modelu přípojů se všemi výztuhamy, šrouby, otvory atd. Simulujte přesně chování vašich konstrukcí a prvků a použijte na normě založenou geometricky a materiálově nelineární analýzu s imperfekcí (GMNIA) pro finální posouzení.

Geometrie
Zatížení
Výpočet
Posudek

Stáhněte si ukázkové projekty a vyzkoušejte si je sami

Co aplikace Member řeší

Otázky stability

 • Už žádné odhady vzpěrných délek, tuhostí spojů nebo vlivu lokálních změn průřezů
 • Přesná analýza sloupů i střešních nosníků, těžkých průmyslových konstrukcí a lehkých mostních segmentů. 
 • Ideální pro standardní i nestandardní případy

Profily tvářené za studena

 • Analyzujte tenkostěnné profily pro střešní vazníky nebo podlahové nosníky, příčníky nebo nosníky pro fasádní konstrukce
 • Provádějte analýzu prutů tenkostěnných průřezů pomocí pokročilé geometricky a materiálově nelineární analýzy s počáteční imperfekcí - GMNIA
 • Aplikace nabízí plnou kontrolu nad chováním prvku a jeho stabilitním posouzením pomocí grafických výstupů

Rámy

 • Hospodárně navrhujte konstrukce hal, včetně analýzy stability jednotlivých rámů nebo dílčích rámů 
 • Analyzujte prostorovou tuhost celé konstrukce ve vašem MKP programu a pro vybrané rámy proveďte detailní posouzení stability v programu Member
 • Analyzujte vliv tuhosti rámových rohů na stabilitu střešních nosníků a stabilitu sloupů 

Zesilování konstrukcí

 • Mějte pod kontrolou veškeré změny zatížení nebo konstrukčních detailů stávajících konstrukcí. 
 • Překročte rámec běžných postupů, které neposkytují dostatečně přesné modely chování konstrukce
 • Eliminujte potřebu zjednodušení a odhadů 
 • Získejte naprostou důvěru ve své konstrukční řešení pomocí pokročilé nelineární analýzy.

KOMPLETNÍ ANALÝZA ve 3 krocích

MATERIÁLOVĚ NELINEÁRNÍ ANALÝZA

 • 3D MKP model analyzovaných prutů z deskostěnových prvků  
 • Detailní model přípojů s reálnou tuhostí a únosností  
 • Výpočet napětí a přetvoření analyzovaného prvku pomocí CBFEM metody
 • Materiálově nelineární model oceli s plastickou mezí deformace
PŘEČTĚTE SI VÍCE

Lineární analýza stability

 • Výpočet a vyhodnocení tvarů boulení (ztráty stability) přímo ve 3D zobrazení
 • Nastavení počátečních imperfekcí s využitím vypočtených tvarů boulení a zadanou amplitudou imperfekce
 • Možnost kombinovat pro definici průběhu počáteční imperfekce více tvarů boulení celého prvku nebo lokálního boulení současně
PŘEČTĚTE SI VÍCE

Analýza GMNIA

 • Geometricky a materiálově nelineární analýza s počáteční imperfekcí
 • Analýza zohledňující nedokonalosti stanovené v předchozím kroku spolu s materiálově a geometricky nelineárním chováním 
 • Posouzení na účinky požáru zohledňující degradaci materiálů dle teplot zadaných uživatelem
Přečtete si více
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů