Školení

Vyžádejte si školení od našich produktových inženýrů a pracujte efektivně s aplikacemi IDEA StatiCa
Školící dny IDEA StatiCa

PRAHA - 28. 5. 2024
BRATISLAVA - 30. 5. 2024

Školení pro ocel

Zaměřené na dovednosti s používáním aplikací Connection, Member a Checkbot (BIM propojení).

Vyberte si školení, které odpovídá vaší požadované úrovni znalostí a aktuálním potřebám:

  • Základy navrhování ocelových styčníků
  • Pokročilé postupy v narhování ocelových styčníků
  • Navrhování prvků citlivých na ztrátu stability
Podrobnější informace o školení pro ocel
Styčník s kruhovými trubkami

Školení pro beton

Zaměřené na dovednosti s používáním aplikací Detail, RCS, Beam, Member a Checkbot (BIM propojení).

Vyberte si školení, které odpovídá vaší požadované úrovni znalostí a aktuálním potřebám:

  • Železobetonové stěny a detaily
  • Železobetonové průřezy a prvky
  • Detaily předpjatých prvků
  • Předpjaté betonové prvky
Podrobnější informace o školení pro beton