Řešení příčníku komorového mostu pomocí IDEA StatiCa Detail

    Datum webináře:

  • 2018-11-13T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak zadat účinky podélného předpětí
  • Jak příčně předepnout desku komorového nosníku
  • Jak zadat zatížení smykovým tokem
  • Jak poloha pevného ložiska ovlivní napjatost příčníku
  • Jak interpretovat výsledky

Přednášející

Klára Thielová
Klára Thielová Konzultantka
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Příčníky jsou stěžejním prvkem při návrhu mostních konstrukcí, jelikož přenáší veškeré účinky kroucení od dopravy a ostatního stálého zatížení do ložisek a následně do pilířů či spodní stavby. Vzhledem k tomu je nutné věnovat zvýšenou pozornost detailnější analýze při návrhu.

Díky fyzikálně nelineárnímu řešení a efektu tahového zpěvnění si posoudíme i mezní stav použitelnosti, což bylo dříve s metodou příhradové analogie nemožné.

Jelikož je příčník oblast diskontinuity, tlaková pole a tahové oblasti se mění v závislosti na mnoha faktorech, jako je míra plastizace betonu, tahové zpevnění, velikosti ložiska, typ zatížení a mnoho dalších. V aplikaci IDEA StatiCa Detail si navrhneme, vyztužíme a posoudíme dle Eurokodu komorový příčník uložený na dvou ložiscích, který se nachází na spojité mostní konstrukci o třech polích, s rozpětím polí 40, 45 a 40 metrů.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Nahrávka z webináře