Letní webináře – Nejlepší přístup pro návrh předpjatého vazníku

  Datum webináře:

 • 2020-08-18T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

IDEA StatiCa Beam

 • Návrh ideální geometrie
 • Podepření vazníku
 • Zatížení (bodové síly či spojité zatížení)
 • Export do IDEA StatiCa Detail

IDEA StatiCa Detail

 • Jak je to s fázemi výstavby a reologií po exportu
 • Úprava bodového zatížení a podpor
 • Předpětí ve  fázích výstavby
 • Interpretace výsledků

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jste statik, který navrhuje předpjaté vazníky, a chcete vědět, jak snadno a bezpečně navrhnout a posoudit tyto konstrukce v IDEA StatiCa? Dozvědět se, jak efektivně využívat propojení mezi aplikacemi IDEA StatiCa Beam a Detail? Pokud ano, tak je tento webinář šítý na míru právě vám.

Ukážeme si, jak navrhnout, podepřít a zatížit model nosníku v aplikaci Beam tak, abychom měli následně v aplikaci Detail co nejméně práce po exportu nosníku. V aplikaci Detail si ukážeme úpravy, které vedou ke správnému chování nosníku a vysvětlíme jak probíhá import zatížení či kombinací z IDEA StatiCa Beam.

Příklad 1 – předpjatý sedlový vazník

Předpjatý sedlový vazník zatížený rovnoměrným a bodovým zatížením po exportu z IDEA StatiCa Beam do IDEA StatiCa Detail.

Příklad 2 – Přerozdělení hlavního tlakového napětí v betonu

Výsledky napětí na sedlovém vazníku vychází z nelineární analýzy CSFM.

Záznam webináře