Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu

Datum webináře: 24.06.2020

Obsah webináře

  • Transformace statického zatížení na hmotu
  • Analýza vlastních tvarů
  • Definice časově závislého zatížení – periodic/transient
  • Jak zadat tlumení na konstrukci
  • Interpretace výsledků
  • Posouzení lávky

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Klára Thielová Konzultantka
IDEA StatiCa
Během posledních let došlo u některých mostních konstrukcí k nežádoucímu rozkmitání vlivem podhodnocení dynamické analýzy. Řešení komplexní dynamické analýzy nabízí program Midas Civil.

Obsah webináře je zaměřený na praktické modelování konstrukce v programu midas Civil, konkrétně se budeme věnovat dynamické analýze lávky přes řeku Moravu. Představíme si možnosti analýzy vlastních tvarů, jak budit konstrukci pomocí časově závislého zatížení (chodci), tlumení a v neposlední řadě posouzení konstrukce.

Navazujeme tak na mezinárodní webinář společnosti V-CON v čele s inženýrem Janem Blažkem, kde byl představen vlastní projekt lávky a teoretické základy využitých analýz a posudků v software midas Civil. Na záznam webináře se můžete podívat v tomto odkazu.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Záznam webináře

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.