Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu

    Datum webináře:

  • 2020-06-24T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Transformace statického zatížení na hmotu
  • Analýza vlastních tvarů
  • Definice časově závislého zatížení – periodic/transient
  • Jak zadat tlumení na konstrukci
  • Interpretace výsledků
  • Posouzení lávky

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Klára Thielová Konzultantka
IDEA StatiCa
Během posledních let došlo u některých mostních konstrukcí k nežádoucímu rozkmitání vlivem podhodnocení dynamické analýzy. Řešení komplexní dynamické analýzy nabízí program Midas Civil.

Obsah webináře je zaměřený na praktické modelování konstrukce v programu midas Civil, konkrétně se budeme věnovat dynamické analýze lávky přes řeku Moravu. Představíme si možnosti analýzy vlastních tvarů, jak budit konstrukci pomocí časově závislého zatížení (chodci), tlumení a v neposlední řadě posouzení konstrukce.

Navazujeme tak na mezinárodní webinář společnosti V-CON v čele s inženýrem Janem Blažkem, kde byl představen vlastní projekt lávky a teoretické základy využitých analýz a posudků v software midas Civil. Na záznam webináře se můžete podívat v tomto odkazu.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Záznam webináře