Patentovaná technologie pro stavební inženýry

Unikátní. Prověřená. Připravená k použití.

Příběh inovace

Obor stavebnictví byl vždy průkopnický v oblasti nových technologií. Jako první například v širším měřítku přijal analýzu pomocí metody konečných prvků (MKP). Inženýři z celého světa používají software založený na MKP k navrhování a analýze všech typů budov a konstrukcí. MKP aplikace se ale omezují pouze na celkovou analýzu struktury, globálního analytického modelu. To jsme se rozhodli změnit.

Patentovaný návrh přípojů

IDEA StatiCa má patentovanou technologii pro návrh ocelových přípojů pro každodenní inženýrskou praxi. V čem je největší rozdíl? Nyní můžete navrhnout a posoudit všechny typy přípojů, nejen těch zahrnutých v návrhových příručkách. To tajemství spočívá v implementaci unikátní metody CBFEM (Component-based Finite Element Method) v IDEA StatiCa. CBFEM účinně kombinuje všechny požadavky a podmínky norem s konečnými prvky, díky čemuž odstraňuje omezení v topologii a zatížení daných staršími metodami.

Nová, inovativní, využitelná v praxi

Požádat o patent v oblasti softwaru pro stavební inženýrství je velmi vzácný jev. Ve většině zemí nelze software vůbec patentovat. Ale základní metodu nebo přístup patentovat lze. A to je přesně to, co jsme udělali. Patentový proces v USA je extrémně přísný a trval téměř šest let, což nám umožnilo upevnit naše řešení jako nové, důmyslné a použitelné zlepšení v každodenní práci statiků.

Autorský tým

Držitelem patentu je IDEA StatiCa, ale kdo jsou "vynálezci"?

  • Jaromír Kabeláč, vedoucí Solver týmu, IDEA StatiCa
  • Lubomir Šabatka, CEO, IDEA StatiCa
  • Drahoslav Kolaja, Software Engineer, IDEA StatiCa
  • Martin Pospíšil, Software Architect, IDEA StatiCa

Uznání míří také univerzitním týmům, které s námi dlouhodobě spolupracují, zejména profesoru Františku Waldovi, a také dalším kolegům v IDEA StatiCa. Společně jsme dokázali změnit způsob navrhování a posuzování ocelových přípojů a umožnili jsme inženýrům navrhovat lepší a bezpečnější konstrukce rychleji a efektivněji. 

Stáhněte si celý patentový dokument v PDF