VDECHNĚTE SVÝM NÁPADŮM ŽIVOT

Navrhněte a posuďte všechny typy ocelových přípojů a prvků. Jakákoli geometrie a zatížení. Bezpečně a během několika minut.

Bezpečně, rychle, efektivně

Navrhněte jakékoliv ocelové přípoje a prvky. Proveďte přesný návrh svařovaných a šroubových spojů, kotvení a obecných prutů. IDEA StatiCa urychlí proces návrhu přípojů tím, že:  

 • Nabízí intuitivní návrh jednoduchých i složitých ocelových styčníků
 • Získáte jasný posudek pro libovolnou geometrii přípoje, vše v souladu s Eurokódy a dalšími normami
 • Obsahuje přes 250 připravených šablon, více než 10 000 možných konfigurací
 • Umožňuje aplikovat libovolné zatížení
 • Poskytuje pokročilé typy analýz jako je analýza tuhosti přípoje, boulení, seismicity a požární odolnosti
Zjistit více o bezpečnosti našeho řešení

NÁVRH OCELOVÝCH PŘÍPOJŮ JAKÉKOLIV SLOŽITOSTI

Bez ohledu na jejich složitost, vám aplikace IDEA StatiCa Connection umožní bezpečně navrhnout a posoudit všechny přípoje a detaily ocelových konstrukcí, které váš projekt vyžaduje. Finální návrh a posudky dle požadavků zvolené normy jsou obsaženy v protokolu, kterým doložíte svůj bezpečný návrh.

Řešení pro návrh ocelových spojů

Navrhněte bezpečně JAKÝKOLI OCELOVÝ PRVEK

Hledáte efektivní řešení pro posouzení prvků s komplexní geometrií nebo zatížením? Posuzujete prvky citlivé na ztrátu stability?  Díky aplikaci IDEA StatiCa Member můžete rychle a bezpečně

 • Posoudit jakýkoliv ocelový rám, nosník nebo sloup nejpokročilejší metodou GMNIA
 • Navrhnout zesílení stávající ocelové konstrukce
 • Přestat odhadovad součinitele pro klopení a vzpěr
Řešení pro posudek kritických prvků
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů

Případové studie