Vzorové příklady

Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně
156 výsledků

Těžké kotvení pomocí základové desky

Hlavní Nosník Jeřábové Dráhy

Objímka kruhového sloupu

Svařovaný konzolový střešní spoj z dutých profilů

Ztužující stěna

Jeřábová dráha

Kotevní konzola

Pootočený sloup se ztužidlem přišroubovaný k vodorovnému nosníku

Předpjatý 24 m Nosník s Otvory

Sloup s Krátkou Konzolou

Dodatečně předpjatý mostní nosník

Nosník s redukovanými přírubami

Rámový roh s náběhy

Základ strojního robota

Vyztužený průřez pilíře - Druhý řád (RCS)

Projekt předpjatého I-průřezu

Sloup

Kotvení

Ocelový příčný nosník

Tuhý přípoj nosníku přes šroubované příložky (AISC)

Křížení zavětrovacích ztužidel