Jak jednoduše navrhnout předpjatý vazník s otvory?

    Datum webináře:

  • 2021-11-02T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Geometrie vazníku a předpínacích lan
  • Zatěžovací stavy a kombinace dle Eurokódu
  • Kotevní napětí
  • Fáze výstavby v IDEA StatiCa Detail
  • Interpretace výsledků
  • Vytváření vlastního protokolu

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
V našem dalším webináři vám ukážeme, jak si usnadnit práci při návrhu a kontrole geometrie nosníku a předpjatých kabelů.

Nejen specialisté na mostní konstrukce se setkávají s předpjatým betonem a využívají jeho výhod při překonávání velkých rozpětí přes hluboká údolí. Také stavební inženýři pozemních staveb se stále častěji setkávají s návrhem vzdušných a otevřených prostor s minimálním počtem sloupů.

Vzduchotechnika a jiná technická zařízení budov vyžadují otvory v nosnících a inženýrům nezbývá nic jiného, než s nimi počítat. Jak se ale vypořádat s vazníky, které obsahují více otvorů? Nabízí se metoda příhradové analogie, která je obecná a nabízí konzistentní řešení detailu, prvku nebo celé konstrukce. Při vytváření příhradového modelu je nutný iterační a optimalizační proces pro každou kombinaci zatížení a tím stoupá i celková časová náročnost takového řešení.

Díky inovativní a pokročilejší metodě CSFM (Compatible Stress Field Method) rozšířené o předpětí mohou statici provádět návrh a posouzení předpjatých betonových konstrukcí včetně oblastí diskontinuit, jako jsou například otvory, náběhy, ozuby nebo kotevní oblasti.

Na našem webináři se dozvíte, jak vytvořit geometrii vazníku i předpínacích lan, a jak přenést zatížení a návrhnout výztuž do vazníku. Dále si ukážeme si, jak naložit s fázemi výstavby a  nebude chybět ani interpretace výsledků a finální protokol.

Záznam webináře