BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

    Datum webináře:

  • 2019-02-12T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak exportovat model ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa
  • Jak vyztužit a navrhnout B – oblast nosníku v RCS
  • Jak modelovat otvor na nosníku
  • Jak vyztužit a zanalyzovat D – oblast nosníku pomocí programu Detail
  • Interpretace výsledků
  • O nové CSFM metodě

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Použití BIM je budoucnost navrhování konstrukcí. Díky němu je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě. Ukážeme si, jak využít propojení při návrhu a posouzení železobetonového nosníku z modelu vytvořeném ve SCIA Engineer.

Nejdříve exportujeme model z programu SCIA Engineer přes BIM prostředí IDEA StatiCa do aplikace Beam, kde navrhneme, vyztužíme a posoudíme zvolený průřez. Poté exportujeme model do aplikace IDEA StatiCa Detail, kde přidáme otvor a posoudíme oblast diskontinuity. Ukážeme si také možnost, jak posoudit celý nosník včetně otvoru a ozubu v aplikaci Detail pomocí nové metody CSFM (continuous stress field method) během několika minut.