BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer

Datum webináře: 12.02.2019

Obsah webináře

  • Jak exportovat model ze SCIA Engineer do IDEA StatiCa
  • Jak vyztužit a navrhnout B – oblast nosníku v RCS
  • Jak modelovat otvor na nosníku
  • Jak vyztužit a zanalyzovat D – oblast nosníku pomocí programu Detail
  • Interpretace výsledků
  • O nové CSFM metodě

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Konzultant
IDEA StatiCa
Použití BIM je budoucnost navrhování konstrukcí. Díky němu je usnadněna koordinace více profesí při navrhování a realizování stavby prostřednictvím jednoho modelu na jednom místě. Ukážeme si, jak využít propojení při návrhu a posouzení železobetonového nosníku z modelu vytvořeném ve SCIA Engineer.

Nejdříve exportujeme model z programu SCIA Engineer přes BIM prostředí IDEA StatiCa do aplikace Beam, kde navrhneme, vyztužíme a posoudíme zvolený průřez. Poté exportujeme model do aplikace IDEA StatiCa Detail, kde přidáme otvor a posoudíme oblast diskontinuity. Ukážeme si také možnost, jak posoudit celý nosník včetně otvoru a ozubu v aplikaci Detail pomocí nové metody CSFM (continuous stress field method) během několika minut.