Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků

    Datum webináře:

  • 2020-11-24T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Modelování převázky pilot v midas NX +
  • Vytvoření sítě konečných prvků v midas NX +
  • Export do midas Civil
  • Zadání vstupů do nelineárního modelu Concrete – Damage
  • Ukázka zadání výztuže a modelu Von-Misses
  • Interpretace výsledků

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Cílem webináře je modelování převázky pilot pomocí 3D prvků, vytvoření sítě a export modelu do aplikace midas Civil.

V midas Civil si ukážeme jak používat model betonu – Concrete Damage, jak vytvořit tuhé vazby pro přenos 1D vnitřních sil do 3D modelu a jak aplikovat nelineární pružiny působící pouze v tlaku, které nahrazují chování zeminy. Dále si ukážeme možnosti vkládání betonářské výztuže do modelu betonového prvku a využití materiálové nelinearity Von-Misses.


Záznam webináře