Midas Civil – Jak předpínat deskostěny

    Datum webináře:

  • 2019-12-10T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Modelování předpětí – fiktivní nosníky
  • Co vše je potřeba nastavit pro správnou funkci fiktivních nosníků
  • Jak budou ovlivněny ztráty předpětí na kabelech použitím fiktivních nosníků
  • Interpretace vnitřních sil na fiktivních nosnících
  • Interpretace vnitřních sil na deskostěnách
  • Rekapitulace

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Klára Thielová
Klára Thielová Konzultantka
IDEA StatiCa
Deskostěny jsou velice často používány při modelování šikmých mostů především za účelem zohlednění kroutících momentů vznikajících v rozích mostovky, nebo u spřažených mostů, kdy chceme zajistit příčné spolupůsobení hlavních nosníků a získat tak vnitřní síly pro návrh v příčném směru mostu.

Jak ale přistupovat k předpínání těchto prvků, když Midas Civil tuto funkcionalitu obecně nenabízí? 

Model předpjaté desky ukážeme na spřaženém ocelobetonovém mostu o jednom poli o rozpětí 50 m, celkové šířky mostu 16 m a s vyloženými konzolami délky 3,5 m.

Spolu spočítáme, co jste ještě včera museli odhadovat.

Nahrávka z webináře