Jak posoudit stěnový nosník

    Datum webináře:

  • 2022-08-16T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak efektivně modelovat stěnový nosník
  • Zatížení a návrh vyztužení
  • Interpretace výsledků

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Stěnové nosníky jsou dnes běžnou součástí pozemních staveb, průmyslových budov nebo mostních konstrukcí. Kdy můžeme ještě uvažovat nosníkovou teorii a kdy už bychom měli řešit vysoký nosník? Jaké jsou hranice, kde ještě platí Bernoulliho Navierova hypotéza?

Připojte se k našemu letnímu webináři a podívejte se, jak správně namodelovat a posoudit stěnový nosník na mezní stav únosnosti a použitelnosti včetně deformací a posudku trhlin v aplikaci IDEA StatiCa Detail.

Praktický příklad

Naučíte se, jak efektivně zadat geometrii, zatížení a navrhnout výztuž. Z hlediska výsledků získáte hluboké znalosti toho, co se ve stěnovém nosníku děje.

Seriál webinářů - Jak řešit oblasti diskontinuit

"Jak řešit oblasti diskontinuit" je nová řada tří krátkých webinářů určených pro začínající uživatele, kteří se tak mohou rychle seznámit s programem IDEA StatiCa Detail. Pomocí běžných příkladů složitějších betonových detailů se naučíte, jak software používat a jak efektivně a bezpečně navrhovat železobetonové konstrukce.

Předhled webinářů:

Přihlaste se ke každému z webinářů zdarma a spočítejte s námi, co jste včera museli odhadovat!

Komplexní řešení pro betonové detaily a konstrukční dílce

Běžné 3D MKP programy uvažují lineární chování betonu. Možnosti návrhu výztuže jsou omezené, a to zejména s ohledem na posouzení mezního stavu použitelnosti, což může vést například k rozvoji nadměrných trhlin. To vše pokrývá aplikace IDEA StatiCa Detail založená na metodě CSFM. Nyní mohou všichni inženýři a inženýrky efektivně navrhnout a posoudit konstrukce jakéhokoliv tvaru.

Pokud byste rádi viděli více z aplikace IDEA StatiCa Detail v praxi, můžete se podívat na záznamy předchozích webinářů, nebo si projděte naše Centrum podpory, kde najdete návody nebo teoretické základy k programu.

Záznam webináře