Stabilitní analýza obloukových prvků

    Datum webináře:

  • 2021-10-05T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Jak se vypořádat se ztrátou stability obloukových prvků
  • Konstrukční návrh a kontrola obloukových mostů a jiných konstrukcí
  • Plasticita materiálu a její modelování v aplikaci IDEA StatiCa
  • Posouzení základových patek (včetně betonových bloků) 
  • Lineární analýza ztráty stability
  • Jak importovat a exportovat všechna potřebná data pomocí softwaru třetích stran  

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Country Manager CZ&SK
IDEA StatiCa
Oblouk, vzpěrné délky, stabilita, kritický součinitel zatížení z lineární analýzy vzpěru, štíhlost, geometrická nelinearita, okrajové podmínky. To jsou požadavky, které provází inženýry při návrhu obloukových ocelových konstrukcí. Lze je navrhnout a posoudit opravdu jednoduše?

Na webináři se budemě věnovat řešení výše uvedených konstrukčních problémů, aby inženýři mohli provádět praktický a přesný návrh konstrukcí s obloukovými pruty. A v neposlední řadě také prokázat bezpečnost a proveditelnost ostatním účastníkům projektu.

Budeme se zabývat návrhem patky pro oblouk, kterou si nejprve posoudíme v aplikaci IDEA StatiCa Connection se všemi entitami jako jsou kotvy, svary a šrouby. S již posouzenými spoji přejdeme do aplikace IDEA StatiCa Member, abychom si řekli něco o materiálově nelineární analýze a o tom, jaká jsou její omezení.

Poté se zaměříme na lineární analýzu ztráty stability, kde si ukážeme rozdíl v součiniteli kritického zatížení mezi modelem prutu a deskostěny v programu IDEA StatiCa Member. Nakonec do modelu vložíme imperfekce a posoudíme model pomocí geometrické a materiálově nelineární analýzy s imperfekcemi.

Záznam webináře