Stabilitní analýza obloukových prvků

Datum webináře: 05.10.2021

Obsah webináře

  • Jak se vypořádat se ztrátou stability obloukových prvků
  • Konstrukční návrh a kontrola obloukových mostů a jiných konstrukcí
  • Plasticita materiálu a její modelování v aplikaci IDEA StatiCa
  • Posouzení základových patek (včetně betonových bloků) 
  • Lineární analýza ztráty stability
  • Jak importovat a exportovat všechna potřebná data pomocí softwaru třetích stran  

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jan Valíček
Jan Valíček Konzultant
IDEA StatiCa
Oblouk, vzpěrné délky, stabilita, kritický součinitel zatížení z lineární analýzy vzpěru, štíhlost, geometrická nelinearita, okrajové podmínky. To jsou požadavky, které provází inženýry při návrhu obloukových ocelových konstrukcí. Lze je navrhnout a posoudit opravdu jednoduše?

Na webináři se budemě věnovat řešení výše uvedených konstrukčních problémů, aby inženýři mohli provádět praktický a přesný návrh konstrukcí s obloukovými pruty. A v neposlední řadě také prokázat bezpečnost a proveditelnost ostatním účastníkům projektu.

Budeme se zabývat návrhem patky pro oblouk, kterou si nejprve posoudíme v aplikaci IDEA StatiCa Connection se všemi entitami jako jsou kotvy, svary a šrouby. S již posouzenými spoji přejdeme do aplikace IDEA StatiCa Member, abychom si řekli něco o materiálově nelineární analýze a o tom, jaká jsou její omezení.

Poté se zaměříme na lineární analýzu ztráty stability, kde si ukážeme rozdíl v součiniteli kritického zatížení mezi modelem prutu a deskostěny v programu IDEA StatiCa Member. Nakonec do modelu vložíme imperfekce a posoudíme model pomocí geometrické a materiálově nelineární analýzy s imperfekcemi.

Záznam webináře

Byl tento článek užitečný?

Ano Ne

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.