Opora ve vašich projektech

Tisíce testů s prvotřídními výzkumnými partnery. IDEA StatiCa nastavuje trendy v oblasti bezpečnosti.

Unikátní CBFEM metoda

IDEA StatiCa je první, kdo uvedl do praxe kombinaci tradiční normové metody komponent a výpočtové metody konečných prvků. Společně se dvěma technickými univerzitami jsme vytvořili metodu nazvanou Component-based Finite Element Method (CBFEM), provedli jsme testování a verifikaci a zpřístupnili jsme ji široké inženýrské veřejnosti v jednoduché aplikaci.

Více o verifikacích

Unikátní CSFM metoda

Výsledky posudků průřezů byly důkladně porovnány s řadou srovnávacích numerických úloh. Spolu se švýcarskou univerzitou ETH v Curychu jsme také vytvořili a otestovali novou metodu CSFM (Compatible Stress Field Method) pro návrh oblastí diskontinuit.

Více o verifikacích

PŘÍKLADY VYUŽITÍ SOFTWARU IDEA STATICA

Nemusíte být odborníkem na MKP

Vymodelujte spoj jako v aplikaci CAD a IDEA StatiCa na pozadí sestaví váš analytický model, který zohlední všechny síly a interakce. Prohlédněte si přesné kontroly a výsledky analýzy napětí/deformace, tuhosti a vzpěru, stejně jako šrouby, svary a betonové bloky.

Partneři ve výzkumu

Při vývoji vědeckých částí softwaru spolupracujeme s experty na danou problematiku ve všech částech vývoje produktu. Od základního výzkumu metod,přes testování prototypů, validaci a verifikaci, až po ověření výsledků z finálního softwarového produktu. Naši klíčoví partneři jsou ETH Zürich, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a firma HILTI.

Více o partnerech ve výzkumu
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
  • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
  • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
  • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů