POSUDKY BETONU JEDNODUŠE

Vyztužte a posuďte všechny typy betonových prvků, detailů a průřezů

NÁVRH STĚN A DETAILŮ

Přesně a bezpečně navrhněte betonové stěny, D-oblasti nebo celé prvky. IDEA StatiCa Detail vám poskytne kompletní posudky na mezní stavy únosnosti i použitelnosti pro:

 • Betonové stěny
 • Nosníky s otvory, náběhy a jinými detaily
 • Mostní příčníky
 • Převázky a zhlaví pilířů
 • D-oblasti obecného tvaru
Zjistěte více

POSUDKY PRŮŘEZŮ

Navrhujete pozemní stavby a posuzujete velké množství průřezů? Nebo jste mostní inženýr a posuzujete komplexní tvary průřezů včetně předpětí a fází výstavby? V IDEA StatiCa RCS posoudíte:

 • Železobetonový průřez
 • Předpjatý průřez
 • Spřažený (fázovaný) průřez
 • 2D prvky - desky, stěny, deskostěny
 • Obecný tvar průřezu
Zjistěte více

NÁVRH BETONOVÝCH PRVKŮ

Analyzujte, navrhujte a posuďte betonové prvky s libovolnou geometrií a zatížením. Pomocí našich aplikací IDEA StatiCa Beam, IDEA StatiCa Member a IDEA StatiCa Detail získáte kompletní posudek:

 • Předpjatých betonových nosníků
 • Železobetonových prvku
 • Nosníků s otvory
 • Rámů obecného tvaru
 • Štíhlých prutů
Zjistěte více
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů