NAVRHNĚTE VŠECHNY BETONOVÉ STĚNY A DETAILY

Libovolná geometrie, a zatížení pro jakoukoliv stěnu, D-oblast nebo prvek.

NAVRHNĚTE A POSUĎTE LIBOVOLNÝ TVAR

Tradiční metody výpočtu stěn a D-oblastí, jako je metoda vzpěra-táhlo nebo lineární metoda konečných prvků, nezachycují skutečné chování konstrukce. Pomocí aplikace IDEA StatiCa Detail navrhnete a posoudíte stěny a D-oblasti v betonových konstrukcích a získáte:

 • Jasné výsledky vyhovuje/nevyhovuje pro jakoukoli geometrii
 • Posudky MSÚ - pevnost betonu a výztuže, posouzení kotvení
 • Posudky MSP - posudek šířky trhlin,  omezení napětí.
 • Nelineární průhyby
 • Protokol, výkaz materiálu, export do DXF
PODÍVEJTE SE NA VZOROVÝ VÝSTUP
IDEA StatiCa DETAIL umožňuje navrhnout a posoudit jakýkoliv pruty, stěny nebo oblast diskontinuity, například:
Geometrie
Zatížení
Výpočet
Posudek
Ve srovnání s tradičními metodami provede IDEA StatiCa všechny požadované kontroly MSÚ a MSP, včetně:

JAK TO FUNGUJE?

Získejte posudek během minut pomocí tří kroků

1 - Vytvořte si model

 • Vytvořte si libovolný tvar, který potřebujete
 • Import z DXF
 • Přidejte otvory, závěsy, podpěry
 • Modelujte skutečnou výztuž
 • Definujte zatížení a kombinace

2 - Proveďte výpočet

 • Používá pokročilý nelineární model FEA zvaný CSFM, který umožňuje sofistikovaný návrh založený na kódu.
 • Beton modelovaný pouze v tlaku
 • Zohlednění všech výztuží
 • Zohledňuje vazby mezi výztužemi a betonem
 • Zahrnuje účinky ztužení v tahu a změkčení v tlaku

3 - Získejte výstupy

 • Projděte si výsledky
 • Vytvořte si podrobný nebo zjednodušený posudek
 • Exportujte model do formátu DXF
 • Vygenerujte si výkaz materiálu
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI?

Při návrhu konstrukce vždy usilujeme o spolehlivý a precizní návrh. Zároveň však sledujeme také ekonomické hledisko navrhované konstrukce, abychom investorovi uspořili maximální množství prostředků. Díky aplikaci IDEA StatiCa jsme mohli velmi přesně posoudit hlavu piloty a podle toho navrhnout optimální tloušťku základové desky.
Tomáš Křivka
Tomáš Křivka
Statik
STATIKON Solutions s.r.o.
Česká republika
Zabýváme se projekcí dopravních staveb, především pozemních komunikací a mostů. Program IDEA StatiCa používáme už řadu let. Největší výhodu vidím v tom, že co dříve dlouho trvalo, děláme díky softwaru IDEA StatiCa daleko rychleji a efektivněji. Nejvíc se mi na programu líbí, že je uživatelsky přívětivý a jednoduchý. Jednoduché zadání, jednoduchá práce v programu, netrvá to dlouho.
Viktor Čecháček
Viktor Čecháček
Statik
PK Ossendorf
Česká republika
Pomocí programu IDEA StatiCa jsem vyhodnotil různé statické návrhy systému pro most. Velmi rychle mi ukázal, které návrhy lze realizovat, resp. které jsou ekonomicky nejvýhodnější.
Jan Lamparský
Jan Lamparský
Stavební inženýr
AFRY CZ (CZ)
Česká republika
IDEA StatiCa vyplnila mezeru v našem stávajícím softwarovém vybavení z hlediska podrobné TDA analýzy betonových konstrukcí a posuzování ŽB a předpjatých konstrukcí. Díky tomu perfektně zapadla do našeho způsobu práce, kde můžeme využít stávající MKP program SCIA Engineer. IDEA StatiCa se jako jedna z mála firem věnuje vývoji pro výpočty mostů, což je pro nás důležité při rozhodování o investici do statických programů.
Dalibor Diviš
Dalibor Diviš
Oddělení projekce
PRIS Projekční kancelář
Česká republika