NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH PRVKŮ

Analýza a posouzení betonových prvků libovolného tvaru

NAVRHNĚTE JAKÝKOLI BETONOVÝ PRUT

S aplikacemi IDEA StatiCa můžete navrhovat, analyzovat a posuzovat betonové prvky libovolného tvaru.

 • Řešení pro železobeton i předpjatý beton; monolitické i prefabrikované prvky
 • Jakákoliv geometrie kabelů, ztráty předpětí, účinky předpětí
 • Fáze výstavby, časově závislá analýza
 • Prvky citlivé na ztrátu stability
 • Nosníky s otvory a všemi detaily
 • Všechny posudky MSÚ/MSP pro železobeton a předpjatý beton
Vzorový posudek - předpjatý nosník
Pomocí aplikace IDEA StatiCa Beam, Member nebo Detail můžete analyzovat a posuzovat například:
Geometrie
Zatížení
Výpočet
Posudek
Vnitřní síly, reakce, deformace a posudky MSÚ/MSP dle normy.

JAKOU APLIKACI BYCH MĚL POUŽÍT?

Vyberte si správnou aplikaci IDEA StatiCa pro navrhování nosníků a prutů.

IDEA StatiCa Beam

Nejlepší pro železobetonové, předpjaté a spřažené nosníky.

 • Vnitřní síly, reakce a deformace
 • Výpočet ztrát předpětí
 • Fáze výstavby/časově závislá analýza
 • Zatížitelnost mostů
 • Reologické účinky
Přečtěte si více o teorii

IDEA StatiCa Detail

Nejlepší pro nosníky s otvory a obecně tvarované 2D prvky

 • Nelineární metoda CSFM 
 • Napětí a přetvoření v betonu a výztuži
 • Posudek šířky trhlin a omezení napětí
 • Nelineární průhyby
Přečtěte si více o teorii

IDEA StatiCa Member

Nejlepší pro štíhlé prvky a obecnou požární odolnost

 • Materiálová a geometrická nelinearita
 • Vlastní tvary ztráty stability
 • Termální analýza
 • Posouzení dle norem
Vzorový posudek - štíhlý sloup
VYZKOUŠEJTE SI IDEA STATICA ZDARMA
 • Vyzkoušejte si všechny funkce, uživatelský portál a pracovní postupy.
 • Získejte podporu od našich produktových inženýrů
 • Učte se prostřednictvím školení a bezplatných výukových programů