Checkbot

Import a synchronizace stovek spojů a prutů z aplikací CAD/FEA.

SUPERRYCHLÝ NÁVRH KONSTRUKCE

Aplikace IDEA StatiCa Checkbot slouží ke správě pracovních postupů BIM - importu a synchronizaci spojů a prutů. Aplikace Checkbot vám nabízí:


  • Kompletní kontrolu nad desítkami a stovkami importovaných přípojů a prutů
  • Přehledný seznam všech importovaných prvků včetně stavu zkontrolováno / nezkontrolováno
  • 3D vizualizaci importovaných prutů a zatížení
  • Převodní tabulku pro materiály a CSS
  • Správu kombinací zatížení

návrh konstrukce pod kontrolou

IDEA StatiCa Checkbot automaticky rozpozná projekt v aplikaci třetí strany a vytvoří složku, ve které jsou uložena všechna spojení a prvky.Checkbot má tři hlavní součásti: rozhraní – seznam položek projektu na levé straně, 3D scéna uprostřed a vlastnosti vpravo.Checkbot (BIM propojení) se nespustí

Zobrazte, provádějte změny

Checkbot zobrazuje stav každého připojení a členu:


  • Ozubené kolo – je třeba více vstupů (geometrie, zatížení, ...)
  • Žádná ikona – připraveno k výpočtu
  • Zelené zaškrtnutí – výpočet a kontroly kódu proběhly úspěšně
  • Červený křížek – vypočteno, ale kontroly kódu nebyly provedeny úspěšně