Co je nového v IDEA StatiCa 21.1

  Datum webináře:

 • 2021-10-20T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

 • IDEA StatiCa Checkbot – nová aplikace pro hromadnou správu importovaných přípojů
 • Návrh diskontinuit a detailů předpjatých prvků
 • Návrh a posouzení štíhlých betonových sloupů
 • Connection Browser – nová databáze přípojů
 • A mnoho dalších vylepšení!

Přednášející

Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Jana Kaděrová
Jana Kaděrová Produktová inženýrka
IDEA StatiCa
Martin Rolný
Martin Rolný Provozní ředitel
IDEA StatiCa
IDEA StatiCa 21.1 je druhou letošní verzí, která však přináší ještě více. Čeho jsme se v této verzi snažili dosáhnout? Posunout pracovní postupy BIM na další úroveň, umožnit inženýrům navrhovat více v oblasti železobetonu a předpjatého betonu a implementovat nové funkce pro navrhování přípojů.

Pozn.: Connection Browser je od verze 23.0 (duben 2023) přejmenován na Connection Library.

Novinky pro BIM

Spolehlivé pracovní postupy v BIM jsou klíčem k efektivní práci na projektu. Proto jsme investovali do rozsáhlé modernizace aplikace "Code-check manager". A také jsme jí dali lepší jméno - Checkbot. Tato aplikace je novým centrem pracovních postupů IDEA StatiCa se softwary třetích stran. A velkým zvýšením produktivity inženýrů pracujících s našimi BIM propojeními.

IDEA StatiCa Checkbot poskytuje:

 • Úplnou kontrolu nad desítkami až stovkami importovaných přípojů a prvků
 • Přehledný seznam všech importovaných položek včetně statusu vyhovuje/nevyhovuje
 • 3D vizualizaci importovaných prutů a zatížení
 • Převodní tabulku pro materiály a profily
 • Správce kombinací zatížení

Novinky pro beton a předpětí

IDEA StatiCa Detail se rozšiřuje i o předpjatý beton. Inženýři nyní mohou navrhnout a posoudit podle normy diskontinuity v předpjatých prutech a detailech. Tak se dramaticky zkrátí doba potřebná k návrhu předpjatých nosníků, membrán atd.

IDEA StatiCa Member nyní řeší také štíhlé železobetonové sloupy, které jsou velmi citlivé na imperfekce. Program vybavený ve verzi 21.1 novým řešičem GMNIA poskytuje spolehlivý nástroj pro inženýry, kteří potřebují dodat jasné a komplexní posudky štíhlých sloupů.

IDEA StatiCa pro beton nově poskytuje:

 • GMNIA řešení pro štíhlé sloupy IDEA StatiCa Member
 • Zadání a posouzení předpětí v IDEA StatiCa Detail
 • Zrychlení řešiče IDEA StatiCa pro návrh betonových diskontinuit až o 30%
 • Vylepšený posudek šířky trhlin v průřezech s velkým krytím výztuže

Novinky pro ocel

Nová databáze přípojů Connection Browser je tady! Tento jedinečný nástroj vám pomůže najít vhodné konstrukční řešení z knihovny předdefinovaných návrhů a ihned je použít. Connection Browser bude pracovat se třemi databázemi ocelových spojů - obecná sada IDEA StatiCa a privátní sada každého uživatele; firemní sada přípojů, pro sdílení návrhů s kolegy z kanceláře, bude doplněna.

IDEA StatiCa pro ocel nově poskytuje:

 • Nová databáze přípojů Connection Browser
 • Vlastní počet tvarů vyboulení - nyní můžete nastavit až 30 vlastních tvarů
 • Evropské oceli podle výrobních listů - speciálně pro trh Spojeného království
 • Vylepšený normový posudek svarů - podle Eurokódu a indické normy
 • 3D vizualizace deformací v IDEA StatiCa Member
 • Použití globálních/lokálních souřadnic v nastavení podpor

Záznam webináře