Co je nového v IDEA StatiCa 22.1

    Datum webináře:

  • 2022-10-11T00:00:00.0000000Z

Obsah webináře

  • Analýza požární odolnosti ocelových přípojů a prvků
  • Posouzení horizontální vazby pro ocelové přípoje
  • Termální analýza betonových prvků
  • MSP posudky pro předpjaté oblasti diskontinuit
  • Vylepšení prostředí pro BIM aplikaci Checkbot
  • a mnoho dalšího...

Přednášející

Adam Kožoušek
Adam Kožoušek Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Lukáš Juříček
Lukáš Juříček Produktový inženýr
IDEA StatiCa
Martin Pernica
Martin Pernica Konzultant
IDEA StatiCa
Seznam nových funkcí a vylepšení je dostatečně dlouhý na to, aby verze 22.1 nebyla jen vylepšením, ale zcela novou verzí IDEA StatiCa, lepší než kterákoli jiná předtím.

Novinky pro ocel

Jak jsme naložili se zpětnou vazbou od uživatelů ohledně požární odolnosti a horizontální vazby? Vyslechli jsme a implementovali jsme. V aplikaci IDEA StatiCa Connection jsou dva zcela nové typy analýz.

První z nich se zabývá situacemi, kdy statik musí zabránit možnosti postupného kolapsu konstrukce. Pro tyto návrhové stavy jsme vyvinuli analýzu horizontální vazby.

Za druhé mohou inženýři analyzovat ocelové přípoje a také celé pruty na zadané požádní teploty, a to díky analýze požární odolnosti jak v aplikaci IDEA StatiCa Connection, tak v aplikaci Member. 

Kromě toho jsme připravili mnoho dalších vylepšení, která vám pomohou při řešení každodenních úkolů. 

IDEA StatiCa pro ocel nově poskytuje:

Novinky pro beton a předpětí

Pokročilá termální analýza vám pomůže s posouzením požární odolnosti nosníků,sloupů a rámů. Nyní můžete dodat optimalizovaný a efektivní návrh konstrukce, který zabezpečí předepsané účinky požáru.

Je Vaše denní rutina posouzení prefabrikovaných předpjatých vazníků nebo stěn s otvory, ozubů či nosníků s náběhy? IDEA StatiCa Detail přináší MSP posudky oblastí diskontinuit pro předpjatý beton.

IDEA StatiCa pro beton nově poskytuje:

Pokročilá teplotní analýza pomáhá při kontrole požární odolnosti nosníků a sloupů vystavených účinkům požáru. Vytvořte návrh železobetonových výškových nebo průmyslových budov a zkontrolujte jejich požární odolnost.

Novinky pro BIM propojení

Ve verzi 22.1 jsme se zaměřili na vylepšení způsobu, jakým k nám přicházejí informace z aplikací třetích stran, což vedlo k vývoji nového rozhraní BIMApi. To přináší nejen vyšší stabilitu a využitelnost Checkbotu, ale také usnadňuje práci dalším vývojářům a společnostem, které se chtějí připojit k aplikacím IDEA StatiCa.    

Kromě tohoto vývoje přináší verze 22.1 celý balík užitečných vylepšení pro praktické využití aplikace Checkbot.

IDEA StatiCa Checkbot nově poskytuje:

IDEA StatiCa 22.1 přináší nástroj BimApi. To je jediná část komunikačního procesu BIM, kterému nyní musí vývojáři dodavatelů rozumět a přizpůsobit mu svoji část programovacího kódu. Využijte výhod integrace vazeb IDEA StatiCa BIM!

Záznam webináře