Vzdělávání

Kategorie
Upřesnit výběr
Aplikace
Zobrazít více
Národní normy
Zobrazít více
BIM links
Zobrazít více
Obecná témata
Zobrazít více
Steel Topics
Zobrazít více
Concrete Topics
Zobrazít více
Mosty
Odborné publikace
108 výsledků

Posouzení mezního stavu použitelnosti v oblastech diskontinuit

Vliv dočasných podpor na průběhy ohybových momentů u spřažených konstrukcí

Víceúrovňové navrhování prvků včetně styčníků

Numerické metody optimalizace výztuže prvků a detailů železobetonových konstrukcí

Posouzení trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí

Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží

Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

Smyk ve spáře mezi spřaženými částmi betonového průřezu

Posudky průhybů dle EN 1992-1-1

Laboratory validation of IDEA StatiCa steel connections and details

Component-based finite element model

Advanced Modelling of End Plate Joints

Bracket Plate Connections

Single Plate Shear Connections

T-stub connections

CBFEM validation: Block shear behavior

Fatigue analysis – Butt welds of I section

Lateral-torsional buckling of a beam with transverse stiffeners

Benchmark study of a bolted flange plate moment connection

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.