Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Chování příčníků betonových komorových mostů je závislé na mnoha aspektech, jako například na typu uložení, úhlu boční stěny komorového průřezu, celkovém statickém schématu konstrukce a dalších.

Při samotném návrhu se obecně vychází z analytické metody příhradové analogie, která je uvedena i v platných evropských normách. Tato metoda je ale velmi zjednodušená a neumožňuje posoudit detaily na mezní stavy použitelnosti. Studie provedená na příčníku silničního mostu komorového průřezu ukazuje rozdíl v únosnosti provedenou metodou příhradové analogie a fyzikálně nelineárním řešením pomocí metody konečných prvků na stěnovém modelu. Díky pokročilejší metodě (CSFM) lze posoudit mezní stav použitelnosti, a to v podobě krátkodobých i dlouhodobých účinků pro omezení napětí, šířku trhlin a deformací.

Tento článek byl publikován autory L. Juříček, L. Bobek, M. Číhal, J. Kabeláč a M. Konečný na konferenci Mosty/Bridges, 2019, Brno.

Přiložené soubory ke stažení