Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Památkově chráněný most přes řeku Mrlinu v Křinci byl vybudován v roce 1918 podle raného návrhu akademika Stanislava Bechyněho. Jedná se o monolitický železobetonový obloukový most se spodní roštovou mostovkou vetknutý do krabicových betonových opěr.

V rámci odstraňování škod po povodních roku 2013 byl most opraven, přičemž byl zvláštní důraz kladen na zachování původních konstrukcí. Během provádění stavby byl návrh opravy konstrukce upravován s ohledem na skutečný stav mostu upřesňovaný v závislosti na postupu výstavby a průběžně prováděných výpočtech. Tento přístup sice kladl zvýšené nároky na přístup investora i zhotovitele mostu, ale umožnil optimální volbu způsobu provedení opravy mostu v maximální míře požadavky zainteresovaných stran při optimálním využití finančních prostředků.

Přiložené soubory ke stažení

Související články