Posouzení mezního stavu použitelnosti v oblastech diskontinuit

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
CSFM (Compatible Stress Field Method) byla rozšířena o posouzení betonových detailů na mezní stav použitelnosti pro oblasti diskontinuit (ozuby, otvory, rámové rohy, apod.), kde neplatí Bernoulli – Navierova hypotéza o zachování rovinnosti průřezu.

Materiálové modely, které uvažují vliv krátkodobých a dlouhodobých účinků zatížení (zejména dotvarování) a vliv tahového ztužení v závislosti na stupni vyztužení jsou jedny z několika aspektů, které se odráží na výsledných posudcích např. omezení napětí MSP a šířky trhlin. Výpočet šířky trhlin, z pohledu rozvoje stabilizovaných a nestabilizovaných trhlin, je porovnán s reálnými experimenty. Výpočty průhybů, přetvoření betonu a betonářské výztuže jsou porovnány s analytickými výpočty.

Tento článek byl publikován autory M. Číhal, J. Kabeláč, M. Konečný a L. Juříček na konferenci 25. Betonářské dny (2018).

Přiložené soubory ke stažení