Verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Krátké železobetonové konzoly jsou velmi častým prvkem při návrhu průmyslových hal. Vzhledem ke zvýšení únosnosti, snížení průhybů nebo zamezení vzniku dalších trhlin jsou stávající konzoly předpínány nesoudržnou výztuží prostřednictvím předpínacích tyčí nebo lan.

Cílem výzkumu bylo experimentální ověření nové metody CSFM (Compatible stress field method) na příkladu zesílení krátké ŽB konzoly. Metoda je založena na fyzikálně nelineárním výpočtu s uvážením vlivu tahového ztužení výztuže, tlakového změkčení betonu a dalších předpokladů, které mají co nejvíce vystihnout skutečné chování železobetonových prvků. Navíc je tato metoda verifikována pomocí nezávislé analýzy vycházející z podobných předpokladů jako CSFM.

Tento článek byl publikován autory L. Bobek, L. Juříček, M. Číhal, J. Kabeláč a M. Konečný na konferenci 26. Betonářské dny (2019).


Přiložené soubory ke stažení