Víceúrovňové navrhování prvků včetně styčníků

Článek zpracovaný pro časopis Konstrukce popisuje pokročilou metodu navrhování ocelových prvků pod obecným zatížením, včetně styčníků a navazujících prutů.

Přístup je založený na metodě konečných prvků s komponentami CBFEM. Numerický model je verifikován citlivostními studiemi tlačených sloupů a ohýbaných nosníku. Model je dále validován na sadě vzorků tlačených symetrických úhelníků se šroubovanými styčníky. 

Pruty ocelových konstrukcí se tradičně navrhují izolovaně, kontext celé konstrukce je při jejich posouzení  zohledněn pouze uvážením vhodných okrajových podmínek. Takový přístup je dostačující pro ideální uložení a přímé pruty namáhané specifickou kombinací vnitřních sil. Tento článek popisuje komplexnější přístup k návrhu – prut je modelován společně s přípoji a navazujícími prvky. Tuhost styčníků a vliv navazujících prutů na únosnost analyzovaného prutu je tak v analýze zohledněn přímo.

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst níže. 

Přiložené soubory ke stažení