Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Každá betonová konstrukce obsahuje části s určitou formou nespojitosti – krátkou konzolu, otvor, apod. Navzdory tomu, že se diskontinuity nacházejí v každé betonové konstrukci, doposud neexistovalo žádné jasné a jednoznačné řešení pro kompletní návrh a posouzení betonových detailů, stěn a příčníků.

V současné době se pro posouzení oblastí nespojitosti používají jednoúčelové specializované programy nebo excelovské tabulkové procesory založené na metodě příhradové analogie. Nebo naopak mohou být výjimečně využity vědecky orientované programy bez vazby na národní normy a předpisy a bez možnosti návrhu a optimalizace výztuže. Tato praxe vede k přílišnému zjednodušování nebo naopak k pokusu zbytečně simulovat realitu. Nová metoda a softwarový nástroj umožňují inženýrům efektivně, bezpečně a hospodárně navrhnout vhodné dimenze betonového prvku, umístění a množství výztuže, a to na základě platných norem. 

Metoda je založena na počítačové implementaci modelu tlakových polí. Uvažují se podobné zjednodušené předpoklady jako pro ruční výpočty, přitom však vylepšení modelu umožňuje řešení mezních stavů použitelnosti včetně deformací a je založeno na jasných materiálových vlastnostech. Model tlakových polí lze považovat za zobecněnou metodu příhradové analogie, ve které jsou však uvažovány skutečné oblasti namáhané napětím namísto výslednic sil. Ověření metody bylo provedeno vůči případům nezávislým na normách, jakož i porovnáním s výpočty podle existujících norem s materiálovými zákony definovanými těmito normami.

Tento článek byl publikován autory J. Navrátil, P. Ševčík, L. Michalčík, P. Foltyn a J. Kabeláč na konferenci 24. Betonářské dny (2017).

Přiložené soubory ke stažení