Posouzení trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí

Článek se zabývá problematikou výpočtu a posouzení šířky a vzniku trhlin železobetonových nádrží na kapaliny a zásobníků podle Eurokódů. Je proveden podrobný rozbor části normy ČSN/STN EN 1992-3 zabývající se výpočtem šířky trhlin.

Posouzení šířky trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí (bílých van) v poslední době nabývá na důležitosti s rostoucím počtem staveb zakládaných pod hladinou spodní vody a rostoucími požadavky na jejich nepropustnost, estetický vzhled a dlouhodobou použitelnost. Proto byla vydána norma ČSN/STN EN 1992-3, na jejímž základě byl vyvinut program IDEA StatiCa, který řeší veškeré požadavky normy na posouzení průřezu z pohledu tříd nepropustnosti.

Tento článek byl publikován autory J. Navrátil a P. Foltyn v časopise BETON - technologie, konstrukce, sanace (6/2016).

Přiložené soubory ke stažení