Verifikace

Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně
120 výsledků

Posouzení mezního stavu použitelnosti v oblastech diskontinuit

Verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží

Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

Vliv dočasných podpor na průběhy ohybových momentů u spřažených konstrukcí

Víceúrovňové navrhování prvků včetně styčníků

Numerické metody optimalizace výztuže prvků a detailů železobetonových konstrukcí

Posouzení trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí

Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Smyk ve spáře mezi spřaženými částmi betonového průřezu

Posudky průhybů dle EN 1992-1-1

Single Plate Shear Connections (AISC)

Bracket Plate Connections (AISC)

T-stub connections (AISC)

Beam-over-column Connections (AISC)

Stability of Bracket Plates using Local Buckling Analysis and Material Nonlinear Analysis (AISC)

Extended End-Plate Moment Connections (AISC)

Verification of IDEA StatiCa calculations for steel connection design (AISC)

Chevron Brace Connection in a braced frame (AISC)

Brace Connection at beam-column connection in a braced frame (AISC)

Benchmark study of a bolted flange plate moment connection (AISC)