Verifikace

Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně
142 výsledků

Verifikace únosnosti mostního deviátoru: IDEA StatiCa vs. ABAQUS simulace

Posouzení mezního stavu použitelnosti v oblastech diskontinuit

Víceúrovňové navrhování prvků včetně styčníků

Verifikace a validace zesilování krátké konzoly nesoudržnou předpínací výztuží

Smyk ve spáře mezi spřaženými částmi betonového průřezu

Oprava památkově chráněného mostu v Křinci z pohledu posouzení konstrukce

Numerické metody optimalizace výztuže prvků a detailů železobetonových konstrukcí

Řešení stěn a detailů betonových konstrukcí

Vliv dočasných podpor na průběhy ohybových momentů u spřažených konstrukcí

Posudky průhybů dle EN 1992-1-1

Posouzení trhlin u vodotěsných železobetonových konstrukcí

Problematika posuzování příčníků betonových komorových mostů dle Eurokódu

Double-tee Moment Prequalified Connection - AISC

End Plate Moment (EPM) Prequalified Connection - AISC

Welded Unreinforced Flange-Bolted Web (WUF-B) Prequalified Connection - AISC

Welded Unreinforced Flange-Welded Web (WUF-W) Prequalified Connection - AISC

Reduced Beam Section (RBS) Prequalified Connection - AISC

Verification of IDEA StatiCa calculations for steel connection design (AISC)

Chevron Brace Connection in a braced frame (AISC)

Brace Connection at beam-column connection in a braced frame (AISC)

Base Plate Connections (AISC)