Vzdělávání

Produkt

Kategorie

Štítek

17 výsledků

Geometrie převázky v midas NX+

Operace Extrude

Síť konečných prvků a export do Midas Civil

Jak exportovat pouze část konstrukce z midas Civil

Čemu se vyhnout u názvů entit

Příznaky pro určení kombinace MSÚ a MSP v midas Civil

Jak získat v midas Civil položku IDEA File v záložce Export

Třídy výsledků a jejich význam

Jak se zohledňují součinitele rinf a rsup pro posudky MSP

Rozdíly ve vyhodnocení obálek v midas Civil a IDEA StatiCa

Jak naimportovat náběhované průřezy (tzv. tappered groups) z midas Civil

Proč jsou rozdílné vnitřní síly mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Spřažené průřezy - rozdílné vnitřní síly v MIDAS Civil a IDEA StatiCa

Obálkové kombinace a řešení vnitřních sil pro import 2D prvků z MIDAS Civil

Proč mám rozdílné napětí mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Jak přistupovat ke stálým zatížením v průběhu fázované výstavby

Proč zapnout Additional steps v definici fáze výstavby?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.