Vzdělávání

Kategorie
Upřesnit výběr
Aplikace
Zobrazít více
Národní normy
Zobrazít více
BIM links
Zobrazít více
Obecná témata
Zobrazít více
Steel Topics
Zobrazít více
Concrete Topics
Zobrazít více
Mosty
Odborné publikace
23 výsledků

Betonářská výztuž ve FEA NX+

Materiálové modely v midas FEA NX

Interpretace výsledků na 3D prvcích

Kontakty v midas FEA NX+

Export 1D prvku do 3D tělesa

Concrete damage model

Geometrie převázky v midas NX+

Operace Extrude

Síť konečných prvků a export do Midas Civil

Jak exportovat pouze část konstrukce z midas Civil

Čemu se vyhnout u názvů entit

Příznaky pro určení kombinace MSÚ a MSP v midas Civil

Jak získat v midas Civil položku IDEA File v záložce Export

Třídy výsledků a jejich význam

Jak se zohledňují součinitele rinf a rsup pro posudky MSP

Rozdíly ve vyhodnocení obálek v midas Civil a IDEA StatiCa

Jak naimportovat náběhované průřezy (tzv. tappered groups) z midas Civil

Proč jsou rozdílné vnitřní síly mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Spřažené průřezy - rozdílné vnitřní síly v MIDAS Civil a IDEA StatiCa

Obálkové kombinace a řešení vnitřních sil pro import 2D prvků z MIDAS Civil

Proč mám rozdílné napětí mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.