Proč mám rozdílné napětí mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Napětí mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je shodné na úrovni tzv. „počátečních“ účinků. Midas po celou dobu výpočtu až po výsledky uvažuje beton bez porušení trhlinami. IDEA StatiCa uvažuje i stav s trhlinami, pokud se překročí na tažených vláknech pevnost betonu v tahu. Celkové výsledky tedy budou zahrnovat i vliv redistribuce účinků po průřezu z důvodu vzniku trhlin. Dalším důvodem rozdílu může být uvažování součinitelů rsup a rinf pro předpětí a nelineární výpočet napětí v programu IDEA. 

Materiál C50/60

N = -1497kN

My = 320kNm

Midas Civil        horní vlákna -7,4MPa

                               dolní vlákna 3,73MPa

IDEA StatiCa    počáteční účinky                          celkové účinky (po redistribuci)

                               horní vlákna -7,4MPa                  horní vlákna -9MPa

                               dolní vlákna 3,75MPa                 dolní vlákna – beton vyloučen v tahu