Rozdíly ve vyhodnocení obálek v midas Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl ve vyhodnocení obálek mezi předpisem v programu Midas Civil a IDEA StatiCa je, že program Midas Civil jednoduše zobálkuje všechny zatěžovací stavy nebo kombinace v předpise bez ohledu na povahu zatížení. Obálka dvou stálých stavů a dvou proměnných by v programu vypadala následovně:

V programu IDEA StatiCa se ale stálé stavy započítávají vždy a k nim se vykreslí obálka proměnných stavů. Výsledek kombinace stejného předpisu by vypadal následovně:

Nejlepší doporučení je obálkovat vždy proměnné účinky samostatně, a pak je dát do součtové kombinace stálých stavů a obálky proměnných účinků.