Interpretace výsledků na 3D prvcích

Vzhledem 3D prvkům máme k dispozici celý tenzor napjatosti neboli devět tenzorů napětí, devět tenzorů přetvoření a také díky metodě "smeared crack approach" i napětí a šířky trhlin. Z pohledu betonářské a předpínací výztuže je možné si zobrazit vnitřní síly a napětí na každém 1D prvku. 

Další výstupy z midas FEA NX naleznete ve webináři.