Export 1D prvku do 3D tělesa

Model v midas Civil je převážně prutový a pro obecnou analýzu a posouzení napjatosti, deformace a popřípadě trhlin detailu příčníku je nedostačující. 

Pomocí exportu  geometrie i s předpínacími kabely do midas FEA NX+ je možné vytvořit z průřezu 1D modelu 3D těleso. 

Jak na to jsme ukazovali na jednom z našich webinářů: