Betonářská výztuž ve FEA NX+

Betonářská výztuž je modelována jako 1D prvek. Uživatel má možnost si zvolit zda prvek bude mít 4 stupně volnosti a bude přenášet pouze tah a tlak nebo bude mít 12 stupňů volnosti a bude přenášet tah, tlak, smyk ve dvou rovinách, ohyb ve dvou rovinách a kroucení. Omezení při použití prvku je v možnosti zadat nelinearitu(například materiálovou) na prvek se 4 stupni volnosti nebo pouze lineární model pro prvek s 12 stupni volnosti.