Operace Extrude

Nejjednodušší a nejpoužívanější způsob vytváření těles v programu midas Civil je pomocí operace Extrude. Piloty, převázka i pilíř jsou vytvořeny zmíněnou operací. 

Podívejte se na část webináře, na kterém byla operace Extrude ukázána.