Spřažené průřezy - rozdílné vnitřní síly v MIDAS Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je v uvažovaném těžišti průřezu aktuální fáze. Program Midas Civil vztahuje všechny vnitřní síly (včetně účinků předpětí) k těžišti aktuálního průřezu. V IDEA StatiCa jsou přes celou fázovanou výstavbu vnitřní síly vztaženy k těžišti finálnímu průřezu. Jedná se pouze o odlišný přístup k hodnotám sil, ale průřezové charakteristiky a hodnoty napětí v tzv. „počátečních účincích“ jsou shodné a odpovídají aktuálnímu průřezu fáze.

Program IDEA StatiCa RCS – řez uprostřed rozpětí – počáteční a celkové účinky napětí.

Napětí v programu Midas Civil – řez uprostřed rozpětí.