Obálkové kombinace a řešení vnitřních sil pro import 2D prvků z MIDAS Civil

Program Midas Civil neposkytuje výsledky odpovídajících vnitřních sil pro obálkové kombinace pojezdů pohyblivého zatížení. Pro správně provedené posudky je ale nutné navzájem si odpovídající účinky sil znát, a proto můžete využít funkcionality, která nám pro zadaný element vygeneruje polohu zatěžovací sestavy (např. pro pole a podporu).

Vidíte, že extrémní hodnotu jste dosáhli v elementu č. 11.

Výsledky zapíšete pomocí tzv. Moving load tracer, kde nastavíte element č. 11 a zapíšete  do mct souboru.

Přepnete se do záložky Tools a spustíte konzolu MCT Command Shell, kde otevřete vygenerovaný mct soubor.

Spustíte proces vytvoření statického zatěžévacího stavu a můžete následně pracovat s vygenerovaným zatížením.

Výsledky si odpovídají a můžete je porovnat i mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa BIM.

Midas Civil

IDEA StatiCa BIM