Síť konečných prvků a export do Midas Civil

Boolean - Fuse

Cílem operace je sjednotit vytvořená tělesa, aby se vytvořila síť konečných prvků, která na sebe bude navazovat v uzlech.  Sjednocení je vhodné také zejména pro prvky, které jsou ze stejného materiálu.

Síť konečných prvků

K vytvoření sítě konečných prvků je nutné se přepnout do karty Mesh -->Generate--> 3D.  Pro import do midas Civil je podstatné, aby síť vytvořená v midas NX+ byla deafultně Tetra - mesh. Midas NX + nabízí vysíťovat prvek i hybridní sítí, ale midas Civil tyto prvky nenačte.

Export do Midas Civil

Na kartě export vyberte soubor midas Civil mct.