Jak přistupovat ke stálým zatížením v průběhu fázované výstavby

Pro každý importovaný stálý stav je nutné znát fázi ve které působí z důvodu “zřetězení” účinků jednotlivých přírůstků zatížení.

Pokud některý stálý stav není nalezen ve fázi výstavby, nelze jeho zařazení určit a po exportu do modulu RCS uvidíme hlášku.

Nejčastějším důvodem je stálý stav Sedání (Settlement analysis) anebo Ostatní stálé zatížení, které jsme chtěli v Midas Civil vyhodnocovat pouze v PostCS. Druhý nejčastější případ je skupina zatěžovacích stavů zadaných jako USER DEFINED. Tato skupina zatížení, je importována jako Stálá a je nutné ji v zatěžovacích stavech přepnout na Výběrový proměnný typ. Pro přehlednost přikládáme tabulku konverze typů zatěžovacích stavů a zároveň upozorňujeme na omezení, kdy v současnosti neimportujeme zatěžovací stavy typu Hydratační teplo a seizmicita.