Jak naimportovat náběhované průřezy (tzv. tappered groups) z midas Civil

Po vytvoření náběhovaného průřezu se v programu Midas Civil používá funkce „Convert to tappered group“.  Pro tyto účely je nutno nechat program Midas Civil vygenerovat tyto průřezy v tom samém dialogu stisknutím tlačítka „Convert to Tapered Section…“. Vygenerované průřezy uvidíte v seznamu průřezů.

Pokud tento krok nevykonáte, dostanete po importu do IDEA BIM varovné hlášení.