Proč jsou rozdílné vnitřní síly mezi programem Midas a IDEA StatiCa

U některých typů konstrukcí dochází k rozdílu mezi tzv. referenční osou a těžištní osou. Typickým případem takové situace je náběhovaná konstrukce se zarovnáním k horního povrchu. Program Midas Civil a IDEA BIM (výchozí nastavení) zobrazují hodnoty v těžištní zobrazení, zatím co v IDEA RCS je pro posudek v řezu nutné pracovat a zobrazovat návrhové hodnoty v rovině kolmé na referenční čáru.