Třídy výsledků a jejich význam

Třídy výsledků určují seznam kombinací, na které se bude provádět posouzení ve všech řezech. Ze seznamu je rozhodně vhodné vyloučit všechny kombinace, které jsou součástí jiných kombinací (podkombinace). U ladění konstrukcí je pro urychlení výpočtů vhodné tento seznam „dočasně“ pročistit jenom na kombinace v požadované fázi. Následně je možné tyto kombinace zpátky přidat do seznamu.

Na následujícím obrázku je vidět posouzení jenom pro poslední fázi, kde jsme v seznamu ponechali pouze kombinace z poslední fáze.

Pro všechny relevantní kombinace všech fází se posouzení provedlo pro všechny fáze. Můžeme vidět, že pro první fázi nevyhověl posudek omezení napětí, který v předešlém případě vyhovoval (stejné číslo je uvedeno jako využití pro poslední fázi).