Jan Valíček
Author

Jan Valíček

Country Manager CZ&SK IDEA StatiCa


Další webináře od tohoto autora

Kdy nestačí analytický postup pro posouzení klopení?
Kdy nestačí normový postup pro posouzení klopení?
Složitý přípoj nemusí být komplikovaný
Co je nového v IDEA StatiCa 23.0
Co je nového v IDEA StatiCa 23.0
Jak navrhnout a posoudit převázku pilot
Jak navrhnout a posoudit převázku pilot
Posouzení příčně předepnutého mostního příčníku
Posouzení příčně předepnutého mostního příčníku
Letmo betonovaný most přes řeku Mži
Letmo betonovaný most přes řeku Mži
Modelování spřažených mostů v midas Civil
Modelování spřažených mostů
Vymáčkněte z modelování přípojů maximum
Vymáčkněte z modelování přípojů maximum
Posouzení stěn a stěnových nosníků
Dynamická analýza nové Trojské lávky v Praze
Dynamická analýza nové Trojské lávky v Praze
Předpjatý vazník s otvory v IDEA StatiCa Detail
Jak jednoduše navrhnout předpjatý vazník s otvory?
Stabilitní analýza obloukových prvků
Stabilitní analýza obloukových prvků
Návrh a posouzení nepřímo uložených ŽB konzol
Návrh a posouzení nepřímo uložených ŽB konzol
HUNGEXPO - prostorová konstrukce vstupní haly
HUNGEXPO - prostorová konstrukce vstupní haly
HUNGEXPO - prostorová konstrukce vstupní haly
HUNGEXPO - prostorová konstrukce vstupní haly
Příčník komorového mostu v midas FEA NX
Příčník komorového mostu v midas FEA NX
Online školení Midas Civil
IDEA StatiCa Concrete: Zajímavé dotazy z helpdesku
IDEA StatiCa Concrete - zajímavé dotazy z helpdesku
Možnosti BIM propojení s CAD programy
Možnosti BIM propojení s CAD programy
Jak podepřít CSFM model ŽB konstrukce?
Jak podepřít CSFM model ŽB konstrukce?
Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků
Jak na ŽB rámy v aplikaci Member
Jak na ŽB rámy v aplikaci Member
Optimalizace kotvení dřevěného sloupu
Optimalizace kotvení dřevěného sloupu
Co je nového v IDEA StatiCa 20
Kotevní styčník balkonu importovaný z Robotu
Jak sestavit správný analytický model
Optimalizace návrhu prefabrikovaného nosníku
Structural optimization of a precast beam
Zatížitelnost mostu dle Eurokódu
Bridges – Pier cap design
Mosty – Návrh zhlaví pilíře
Midas Civil: Modelování a posouzení integrovaného mostu
IDEA StatiCa online: řešení v cloudu
BIM – Návrh a posouzení nosníků modelovaných ve SCIA Engineer
BIM – efektivní práce s datovými modely
BIM – efektivní práce s datovými modely
Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky
Šablony a sdílení – efektivnější práce se styčníky
Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2
Midas Civil - Nejčastější otázky týkající se zatížení dopravou dle EC 1991-2
Co je nového v IDEA Statica 9.1 Steel
Co je nového v IDEA Statica 9.1 Steel
Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily
Jak navrhovat ŽB nosníky a jejich detaily
Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí
Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí
Jak na nosníkové detaily?
Jak na nosníkové detaily?
Midas Civil – Fáze výstavby
Midas Civil – Fáze výstavby
Co je nového v IDEA Statica 9.0 Steel
Co je nového v IDEA Statica 9.0 Steel
Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference
Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference